Тел: +359 2 964 15 35 E-mail: office@taxlexbg.com

Цени

Ценообразуването на счетоводни услуги е процес, зависещ от множество фактори, специфични за всеки бизнес. Основните показатели, които вземаме под внимание при определяне на цената са:

  • Документооборот (брой издадени и получени фактури);
  • Средномесечен оборот;
  • Вид на дейността;
  • Брой наети служители;
  • Наличие на регистрация по ЗДДС, вид на сделките по ЗДДС – ВОП, ВОД и др., изготвяне на ИНТРАСТАТ декларация;
  • Други фактори специфични за конкретния клиент.

Свържете се с нас и ние ще Ви зададем конкретни въпроси, след което ще Ви предложим цена за счетоводно обслужване съобразена с Вашата дейност.