Тел: +359 2 964 15 35 E-mail: office@taxlexbg.com

Европейско финансиране

Проект и главна цел: Осигуряването на оперативни средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19, проектно предложение BG16RFOP002-2.073-12898
 
Бенефициент: КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ТАКСЛЕКС ООД
 
Обща стойност: 10000.00лв., от които 8500.00лв. европейско и  1500.00лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 04.09.2020г.
Край: 04.12.2020г.