+359 2 964 15 35 E-mail: office@taxlexbg.com

Muhasebe

Taxlex Danışma Şirketi, müşterilerine muhasebe ile alakalı bütün hizmetleri sunar. Bu kapsamda, öncü muhasebe evraklarının işlenmesi, gerekli kayıtların tutulması, ara ve yıllık mali raporların hazırlanması, her türlü beyanname ve işletme yönetiminin ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif sorgulama sonuçları tanzimi yer almaktadır.

Vergi daireleri ve milli gelirler ajansı nezdinde temsil ve iletişim. Müşterilerimizin mali ve muhasebi işlemlerinin organize ve optimize edilmesi hususunda bireysel yaklaşım uyguluyoruz.

 Hizmetlerimiz şunları kapsamaktadır:

 • Öncü muhasebe evraklarının ayrıştırılması, sınıflandırılması ve işlenmesi;
 • Öncü muhasebe evraklarının, milli muhasebe ve vergi mevzuatına uygunluğunun denetimi;
 • Gerekli iç ve ikincil evrakların tanzimi;
 • Muhasebe mevzuatı hükümleri ve uygulanan muhasebe standartlarına istinaden ticari işlemlerin muhasebesi ve yansıtılması;
 • KDV Kanununa istinaden beyannamelerin tanzim ve teslim edilmesi;
 • Milli Gelirler Ajansı, Bulgaristan Merkez Bankası, Milli Güvenceler Enstitüsü ve Milli İstatistik Enstitüsü gereksinimleri için sorgulama sonuçları hazırlamak ve bilgi tahsis etmek;
 • Yıllık muhasebe sonucu, yıllık mali raporların ve vergi beyannamelerinin hazırlanması;
 • Ara muhasebe sonucu, ara muhasebe raporları tanzimi;
 • Bilumum türde tescil – KDV Kanununa istinaden, Kişisel Bilgi Güvenliği Kanununa istinaden, Bulgar Merkez Bankası nezdinde vb., şirketin faaliyetine göre tesciller;
 • Muhasebe politikası geliştirilmesi;
 • Muhasebe mevzuatı ile alakalı konsültasyonlar;
 • Milli Gelirler Ajansı (MGA) ile yazışmalar için adres temini;
 • Gecikmiş alacak ve borçlar için rapor hazırlanması.

 

Olağan muhasebe hizmetleri dışında diğer birkaç önemli doğrultuda da size faydalı olabiliriz. Mali ve kredi gerekçelendirmeleri, tahmini bütçeler ve business planlar geliştiriyoruz.