+359 2 964 15 35 E-mail: office@taxlexbg.com

İş ve Çalışma Maaşı

Çalışma maaşlarının idaresi, gizlilik ve dikkat gerektiren hassas bir süreçtir. Biz, müşterilerimize iş ve çalışma maaşları hakkında tam kapsamlı hizmet sunuyoruz. Bu, çalışanlar tarafından gerçekleştirilen iş, sosyal ve sağlık güvencelerini de kapsamaktadır. Meydana gelen denetimlerde, Çalışma Müfettişliği ve diğer kontrol makamları nezdinde temsil ve savunma.

İş hukuku konusunda konsültasyonlar sunuyoruz. İş ihtilaflarını hızlı ve sorunsuz çözmek amacı ile hukuk ekibimizle yakın ilişki içinde hareket ediyoruz.

 Devlet denetleme makamları denetimi ve çalışanlarınızla ihtilaflar durumunda güvende olmanız için sizlere sunduklarımız:

 

 • Her türlü iş, hizmet ve yönetim sözleşmelerinin tanzimi;
 • Akdedilen ve feshedilen sözleşmelerin MGA nezdinde tescili;
 • Maaş bordroları tanzimi;
 • Vergi ve güvencelerin hesaplanması ve belirlenmesi;
 • MGA nezdinde ödemeler yapmak için banka evraklarının tanzimi;
 • Ödenmesi gereken ve ödenen güvence primleri ve vergilerin rapor edilmesi için örnek 1 ve 6 beyannamelerinin tanzimi;
 • İş ve güvence evraklarının doldurulması;
 • Çalışma Müfettişliği nezdinde tescil;
 • Sağlık ve güvenli çalışma koşulları gereksinimleri ile alakalı gereken her tür evrakın tanzimi;
 • İş Tıbbı Dairesi ile sözleşme akdedilmesi esnasında destek sağlama;
 • Çalışma Müfettişliği makamları denetimlerinde savunma;
 • Çalışma ve güvence hukukunun uygulanması ile alakalı her türden danışmalar;